نویسنده = محمد چیذری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل وضعیت اکوسیستم کارآفرینی مؤثربر توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه روستایی: بینش‌هایی از یک پیمایش در میان شالیکاران چندکاره حوضه آبریز دشت هراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

هادی مؤمنی هلالی؛ حسن صدیقی؛ محمد چیذری؛ عنایت عباسی


2. سازه ‏های مؤثر بر رفتار حفاظت خاک کشاورزان استان آذربایجان غربی: ‌کاربرد رویکرد فرهنگی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 219-234

رضا سیفی؛ محمد چیذری؛ عنایت عباسی