نویسنده = امیر نعیمی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل هنجارهای تأثیرگذار بر رفتار مشارکتی کشاورزان در راستای حفاظت از آب حوضه آبخیز تالاب زریوار شهرستان مریوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

امیر نعیمی؛ بهزاد رنجبر؛ فرنوش نهاوندیان


2. تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی روان‌شناختی زنان روستایی شهرستان سلماس

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-159

رحیم کاظمی؛ جعفر یعقوبی؛ امیر نعیمی


4. تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-87

امیر نعیمی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ پریسا نجفلو