نویسنده = مهدی نوری‏ پور
تعداد مقالات: 7
1. رتبه‌بندی و سطح‌بندی فضایی مناطق روستایی منتخب کشت گندم در شهرستان‌های جنوب کرمان، بر اساس ابعاد کشاورزی حفاظتی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 197-220

10.22034/iaeej.2020.208479.1473

صالح شاهرخی ساردو؛ مهدی نوری پور؛ علی آذره؛ مصطفی احمدوند


3. بررسی وضعیت سرمایه های معیشت و پایداری آن ها در خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان دنا)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-70

زینب شرفی؛ مهدی نوری پور؛ اسماعیل کرمی دهکردی


4. ارزیابی کیفیت زندگی مناطق روستایی با استفاده از تاکسونومی عددی (مورد مطالعه: دهستان اسفندقه، شهرستان جیرفت)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-47

صالح شاهرخی ساردو؛ مهدی نوری‏ پور؛ پیمان پیمان پدرام


5. تعیین‌کننده‌های موفقیت تحصیلی: واکاوی مقایسه‌ای دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-36

مصطفی احمدوند؛ مهدی نوری پور؛ مریم شریف زاده