نویسنده = مهدی نوری پور
تعداد مقالات: 6
1. راهبرد‏های مواجهه کشاورزان شهرستان مُهر استان فارس با خشکسالی: از ادراک تا عمل

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-87

مرتضی نوری؛ مهدی نوری پور


2. بررسی وضعیت سرمایه های معیشت و پایداری آن ها در خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان دنا)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-70

زینب شرفی؛ مهدی نوری پور؛ اسماعیل کرمی دهکردی


3. ارزیابی کیفیت زندگی مناطق روستایی با استفاده از تاکسونومی عددی (مورد مطالعه: دهستان اسفندقه، شهرستان جیرفت)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-47

صالح شاهرخی ساردو؛ مهدی نوری‏ پور؛ پیمان پیمان پدرام


4. تعیین‌کننده‌های موفقیت تحصیلی: واکاوی مقایسه‌ای دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-36

مصطفی احمدوند؛ مهدی نوری پور؛ مریم شریف زاده