نویسنده = عزت اله کرمی
تعداد مقالات: 4
1. ابعاد انسانی حفاظت از منابع طبیعی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 101-120

عزت اله کرمی؛ مرضیه کشاورز


3. تعیین کننده‌های مدیریت بقایای گیاهی در شهرستان مرودشت

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-15

نوشا ناهید؛ عزت اله کرمی


4. سازه‌های مؤثر بر نگرش ذینفعان نسبت به بکارگیری دستگاه آب‌شیرین‌کن در کشاورزی استان بوشهر

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

شبیر کرمی؛ عزت اله کرمی؛ غلامحسین زمانی