نویسنده = اصغر باقری
تعداد مقالات: 5
1. نیت و کاربست برچسب‌ها و پیکتوگرام‌های آفت‌کش‌ها در میان کشاورزان شهرستان اردبیل: کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

اصغر باقری؛ سحر پیرموذن


2. تحلیل رفتار ایمنی - بهداشتی کشاورزان دشت مغان در بکارگیری سموم شیمیایی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-183

ابوالمحمد بندری؛ اصغر باقری؛ مجتبی سوختانلو