نویسنده = امید مهراب قوچانی
تعداد مقالات: 2
1. مؤلفه‏ های مؤثر بر تعهد و ترجیح فعالیت‏ های گردشگری در میان ساکنان نواحی روستایی تالاب‏ های استان خوزستان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-70

امید مهراب قوچانی؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی ‏پور؛ جان سی‏ کراتز


2. واکاوی عوامل اثرگذار بر نگرش متخصصان نسبت به برنج تراریخته ایرانی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-72

امید مهراب قوچانی؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران