نویسنده = مصطفی احمدوند
تعداد مقالات: 8
2. رتبه‌بندی و سطح‌بندی فضایی مناطق روستایی منتخب کشت گندم در شهرستان‌های جنوب کرمان، بر اساس ابعاد کشاورزی حفاظتی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 197-220

صالح شاهرخی ساردو؛ مهدی نوری پور؛ علی آذره؛ مصطفی احمدوند


4. عوامل مؤثر بر ادراک ریسک اجتماعی دانشجویان کشاورزی نسبت به محصولات تراریخت

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-200

صدیقه قاسمی تزنگی؛ مصطفی احمدوند؛ عزت اله کرمی


6. واکاوی مقایسه‌ای علل توسعه‌نیافتگی روستایی: مورد مطالعه روستاهای بخش مارگون در شهرستان بویراحمد

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-135

عای اصغر احمدی کیش؛ مصطفی احمدوند؛ مریم شریف زاده


7. تعیین‌کننده‌های موفقیت تحصیلی: واکاوی مقایسه‌ای دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-36

مصطفی احمدوند؛ مهدی نوری پور؛ مریم شریف زاده


8. ایستار های شالیکاران پیرامون تغییر الگوی کشت برنج به مرکبات: پژوهشی بر مبنای روش کیو

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-107

ذکریا محمدی تمری؛ مصطفی احمدوند؛ صدیقه قاسمی