نویسنده = مصطفی احمدوند
تعداد مقالات: 8
1. واکاوی طرح‌واره‌های ذهنی کنشگران کشاورزی در انتخاب نوع کشت : کاربست رابطه خاکستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

فهیمه ریگی؛ مصطفی احمدوند


2. رتبه‌بندی و سطح‌بندی فضایی مناطق روستایی منتخب کشت گندم در شهرستان‌های جنوب کرمان، بر اساس ابعاد کشاورزی حفاظتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

صالح شاهرخی ساردو؛ مهدی نوری پور؛ علی آذره؛ مصطفی احمدوند


4. عوامل مؤثر بر ادراک ریسک اجتماعی دانشجویان کشاورزی نسبت به محصولات تراریخت

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-200

صدیقه قاسمی تزنگی؛ مصطفی احمدوند؛ عزت اله کرمی


6. واکاوی مقایسه‌ای علل توسعه‌نیافتگی روستایی: مورد مطالعه روستاهای بخش مارگون در شهرستان بویراحمد

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-135

عای اصغر احمدی کیش؛ مصطفی احمدوند؛ مریم شریف زاده


7. تعیین‌کننده‌های موفقیت تحصیلی: واکاوی مقایسه‌ای دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-36

مصطفی احمدوند؛ مهدی نوری پور؛ مریم شریف زاده


8. ایستار های شالیکاران پیرامون تغییر الگوی کشت برنج به مرکبات: پژوهشی بر مبنای روش کیو

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-107

ذکریا محمدی تمری؛ مصطفی احمدوند؛ صدیقه قاسمی