نویسنده = کیومرث زرافشانی
تعداد مقالات: 5
3. سازگاری دهستان‏ های حوضه شرقی آبریز دریاچه ارومیه نسبت به بحران آب

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-53

طاهره ملکی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ شاپور ظریفیان؛ کیومرث زرافشانی


4. تحلیل وضعیت امنیت زیستی واحدهای پرورش طیور در شهرستان روانسر

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-160

محمد ادریس اله ویسی؛ کیومرث زرافشانی؛ مراد رحیمی


5. تحلیل توان سازگاری کشاورزان گندم‌کار شهرستان سرپل ذهاب در برابر تغییرات اقلیمی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 169-182

کیومرث زرافشانی؛ فخرالدین خالدی؛ علی اصغر میرک زاده؛ لیدا شرفی