نویسنده = عنایت عباسی
تعداد مقالات: 4
1. عوامل مؤثر بر کیفیت نشر مقاله‌های علمی در علوم کشاورزی در ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-38

مسعود بیژنی؛ فرشاد مجیدی؛ عنایت عباسی


2. سازه ‏های مؤثر بر رفتار حفاظت خاک کشاورزان استان آذربایجان غربی: ‌کاربرد رویکرد فرهنگی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 219-234

رضا سیفی؛ محمد چیذری؛ عنایت عباسی


4. عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی در دانشکده‌های کشاورزی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-62

عنایت عباسی