نویسنده = روح اله رضائی
تعداد مقالات: 7
1. عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس (.Heliothis spp)گوجه‏فرنگی در شهرستان طارم

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 205-222

لیلا صفا؛ روح اله رضائی؛ نفیسه صلاحی مقدم؛ مصطفی کرباسیون


4. عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع یابی کشاورزان گندم‌کار بخش مرکزی شهرستان زنجان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-187

المیرا خان محمدی؛ روح اله رضائی


6. نقش میانجی عزت ‌نفس درتحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-147

محمد بادسار؛ روح اله رضائی؛ سهیلا فتحی؛ مهدی قاسمی