نویسنده = حسین راحلی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد تئوری فرهنگی در تحلیل رفتار حفاظت آب کشاورزان دشت نیشابور

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-129

مریم تاجری مقدم؛ حسین راحلی؛ شاپور ظریفیان؛ مسعود یزدان پناه


2. شناسایی و تحلیل پیشران‌های توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-125

سمیه لطیفی؛ حسین راحلی؛ حسین یادآور؛ حشمت اله سعدی