نویسنده = سید جمال فرج اله حسینی
تعداد مقالات: 1
1. موانع گذار به کشاورزی ارگانیک در بین شالی‌کاران استان مازندران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 235-246

علی اسداله پور؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سید جمال فرج اله حسینی