نویسنده = کیومرث زرافشانی
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی عملکرد شرکت‌های خدمات توسعه کشاورزی استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-163

محمد کاظم رحیمی؛ کیومرث زرافشانی؛ فرحناز رستمی؛ محمود نوری


2. تحلیل مؤلفه‌های اثربخشی دوره‌های کارآموزی دانشجویان رشته ترویج وآموزش کشاورزی در دانشگاه‌های غرب کشور

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-51

پریوش غلامی رضا؛ کیومرث زرافشانی؛ علی اصغر میرک زاده