کلیدواژه‌ها = سرپل ذهاب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل توان سازگاری کشاورزان گندم‌کار شهرستان سرپل ذهاب در برابر تغییرات اقلیمی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 169-182

کیومرث زرافشانی؛ فخرالدین خالدی؛ علی اصغر میرک زاده؛ لیدا شرفی