کلیدواژه‌ها = مدیریت آب
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری نوین توسط کشاورزان (مورد مطالعه شهرستان بهبهان)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-141

10.22034/iaeej.2019.93511

مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی؛ نفیسه صلاحی مقدم؛ داوود روزانه


2. عوامل مؤثر بر توسعه سیستم های آبیاری تحت‌فشار در منطقه تربت‌حیدریه از دیدگاه کارشناسان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-35

نریمان محمدی؛ تکتم محتشمی؛ علیرضا کرباسی


3. مقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تحلیل شاخص فقرآبی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان دزفول

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 203-221

بهنام همتی؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدانپناه؛ بهمن خسروی پور