کلیدواژه‌ها = شهرستان دنا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت سرمایه های معیشت و پایداری آن ها در خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان دنا)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-70

زینب شرفی؛ مهدی نوری پور؛ اسماعیل کرمی دهکردی