کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 3
1. عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس (.Heliothis spp)گوجه‏فرنگی در شهرستان طارم

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 205-222

لیلا صفا؛ روح اله رضائی؛ نفیسه صلاحی مقدم؛ مصطفی کرباسیون


2. رابطه مهارت تفکر انتقادی و خودکارآمدی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی و منابع طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-173

بهروز فاتحی خوزانی؛ سید حمید موحد محمدی؛ عبدالمطلب رضائی