کلیدواژه‌ها = دانشگاه دولتی و آزاد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه مهارت تفکر انتقادی و خودکارآمدی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی و منابع طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-173

بهروز فاتحی خوزانی؛ سید حمید موحد محمدی؛ عبدالمطلب رضائی