کلیدواژه‌ها = زنان روستایی
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی دریافت‌کننده اعتبارات خرد (مورد مطالعه استان‌های کرمانشاه و همدان)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-79

یاسر محمدی؛ فرشته عواطفی اکمل؛ مینا ضمیری آراسته؛ مهدی رحیمیان


2. تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی روان‌شناختی زنان روستایی شهرستان سلماس

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-159

رحیم کاظمی؛ جعفر یعقوبی؛ امیر نعیمی


4. اعتبارات خرد، توانمندی یا ناتوانمندی اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان نهاوند

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 189-204

مرضیه فراشی؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی


6. نگرش زنان روستایی نسبت به پیامدهای تولید ورمی کمپوست در استان فارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-39

لیلا نعمت پور؛ کورش رضائی مقدم


8. عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 141-152

حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ معصومه فروزانی