کلیدواژه‌ها = ریسک پذیری
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دوره 11، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 19-30

شاپور ظریفیان؛ اسماعیل پیش بهار؛ مهدی عادلی ساردوئی؛ امید شریفی


2. ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

دوره 8، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 105-118

حشمت اله سعدی؛ عطیه سلیمانی