کلیدواژه‌ها = مطالعه موردی
تعداد مقالات: 2
1. موانع گذار به کشاورزی ارگانیک در بین شالی‌کاران استان مازندران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 235-246

علی اسداله پور؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سید جمال فرج اله حسینی


2. واکاوی پیامدهای زراعی طرح تسطیح لیزری: مطالعه موردی شهرستان سپیدان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 115-140

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم