کلیدواژه‌ها = دانشجویان کشاورزی
تعداد مقالات: 8
4. نقش میانجی عزت ‌نفس درتحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-147

محمد بادسار؛ روح اله رضائی؛ سهیلا فتحی؛ مهدی قاسمی