دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حوضه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه؛ تحلیل رفتار بهره‌برداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

لطیف محمدزاده؛ منصور غنیان؛ افشین مرزبان؛ سمیه شادکام تربتی


2. رتبه‌بندی و سطح‌بندی فضایی مناطق روستایی منتخب کشت گندم در شهرستان‌های جنوب کرمان، بر اساس ابعاد کشاورزی حفاظتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

صالح شاهرخی ساردو؛ مهدی نوری پور؛ علی آذره؛ مصطفی احمدوند