دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر ارزش مصرف غذای محلی بر قصد رفتاری گردشگران (مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری روستایی اورامانات در استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

احمد باسامی؛ امیر علم بیگی؛ مصطفی مرادی


2. نیت و کاربست برچسب‌ها و پیکتوگرام‌های آفت‌کش‌ها در میان کشاورزان شهرستان اردبیل: کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

اصغر باقری؛ سحر پیرموذن


3. واکاوی رابطه‌ی بین سرمایه روان‌شناختی و گرایش به خوداشتغالی دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1399

مسعود رضایی؛ فائزه‌السادات ابطحی


4. شناسایی قصد به‌کارگیری عملیات خوب کشاورزی در میان توت‌فرنگی‌کاران شهرستانهای مریوان و سروآباد : کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

امیر نعیمی؛ بهزاد رنجبر؛ محمد بادسار


5. مولفه های توسعه رفتارهای کارآفرینانه تعاونی‌های کشاورزی استان کرمانشاه :کاربرد تئوری بنیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

سعیده نوری؛ کوروش روستا؛ نادر نادری


6. درک رفتار زیست محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل موثر بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

فاطمه حمید؛ مسعود یزدان پناه؛ مسعود برادران؛ بیژن خلیل مقدم؛ حسین آزادی


7. تحلیل عوامل موثر بر رفتار کشاورزان در بکارگیری سامانه آبیاری کم‌فشار در استان آذربایجان‌شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

آرزو مختاری حصاری؛ روح اله رضائی؛ حسین شعبانعلی فمی


8. واکاوی دیدگاه‌ها و رفتار کشاورزان نسبت به حفاظت از منابع آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دهستان بالادربند، استان کرمانشاه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

حشمت اله سعدی؛ سعید هدایتی نیا