دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل اثرات میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی بر بکارگیری عملیات خوب کشاورزی (GAPs) توسط توت فرنگی کاران استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

امیر نعیمی؛ ّبهزاد رنجبر؛ محمد بادسار


تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیاز مروجان پهنه‌های کشاورزی در شهرستان بویر‌احمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

ناهید کمالی مقدم؛ مصطفی احمدوند؛ محمد امیری اردکانی


عوامل موثر بر قصد دانشجویان برای تشکیل تعاونی های کشاورزی، موردمطالعه: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

قاسم شکیبی؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی


عوامل موثر بر مشارکت اعضای هئیت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه های آموزش کارکنان سازمان جهادکشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

شهرام محمدزاده؛ اسماعیل کرمی دهکردی


عوامل مؤثر بر عدم موفقیت هنرستان‌های کشاورزی استان خوزستان: کاربرد نظریه بنیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

علی پیرامون؛ مسعود برادران؛ مسلم سواری


بررسی سازه‌های مؤثر بر موفقیت صندوق‌های اعتبارات خرد زنان عشایری استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

مدینه خسروجردی؛ مهدی نوری پور؛ آیت اله کرمی


شناسایی و اعتبارسنجی مؤلفه‌های تحول سازمانی در راستای استقرار نظام اطلاعات در سازمان شیلات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

سارا جلیلیان؛ امیر علم بیگی


مدل سازی کیفی مشکلات زنجیره ارزش محصولات گلخانه ای در استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

روح اله رضائی؛ عصمت مهاجری؛ لیلا صفا؛ طاهر برزگر؛ یونس خسروی