دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. درک رفتار زیست محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل موثر بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/iaeej.2020.189059.1433

فاطمه حمید؛ مسعود یزدان پناه؛ مسعود برادران؛ بیژن خلیل مقدم؛ حسین آزادی


2. شناسایی مؤلفه‌های سازمانی مدل کسب و کار الکترونیکی محصولات باغی از دیدگاه کارشناسان بخش کشاورزی در (دشت مغان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22034/iaeej.2021.240418.1545

میلاد جودی دمیرچی؛ علی اسدی؛ امیر علم بیگی


3. چالش‏ ها و راهکارهای توسعه مزارع دانشجویی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22034/iaeej.2021.244187.1552

زهرا اطهری