دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حوضه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه؛ تحلیل رفتار بهره‌برداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

لطیف محمدزاده؛ منصور غنیان؛ افشین مرزبان؛ سمیه شادکام تربتی


2. رتبه‌بندی و سطح‌بندی فضایی مناطق روستایی منتخب کشت گندم در شهرستان‌های جنوب کرمان، بر اساس ابعاد کشاورزی حفاظتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

صالح شاهرخی ساردو؛ مهدی نوری پور؛ علی آذره؛ مصطفی احمدوند


3. چالش‌های راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی: کاربرد تحلیل SWOT (مورد مطالعه: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

نگین فلاح حقیقی؛ مهدیه السادات میرترابی؛ مسعود بیژنی


4. شبکه‏ های اجتماعی و احساس خودکارآمدی شغلی کارکنان ترویج کشاورزی در استان مازندران: کاربرد نظریه استفاده و رضامندی از رسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

امیر علم بیگی؛ سعیده اجاقی؛ احمد رضوانفر؛ محمد رضا شاه پسند


5. مدلسازی ساختاری و تبیین علّی ارزیابی رضایت‌مندی روستائیان از کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آران و بیدگل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

صدیقه کیانی سلمی؛ محسن شاطریان؛ ابوالفضل دهقان


6. واکاوی طرح‌واره‌های ذهنی کنشگران کشاورزی در انتخاب نوع کشت : کاربست رابطه خاکستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

فهیمه ریگی؛ مصطفی احمدوند


7. تدوین برنامه‌های عملیاتی جهت رعایت اخلاق در کشاورزی (مورد مطالعه: روستای تلبومه استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

محمد رضا صیدی؛ مسعود برادران؛ مسعود یزدان پناه


8. موانع گذار به کشاورزی ارگانیک در بین شالی‌کاران استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

علی اسداله پور؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سید جمال فرج اله حسینی