دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل عوامل درونی و بیرونی موثر بر توانمندی زنان روستایی دریافت‌کننده اعتبارات خرد (مورد مطالعه: استان‌های کرمانشاه و همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

یاسر محمدی؛ فرشته عواطفی اکمل؛ مینا ضمیری آراسته


2. تبیین سناری، راهبرده و سیاست های نهادینه سازی نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

معصومه تقی بیگی؛ مسعود برادران؛ امیر حسین علی بیگی


4. بررسی سازه‌های مؤثر بر اثربخشی اطلاعات هواشناسی کشاورزی از نگاه گندم‌کاران استان کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

بهروز حسن پور؛ محمد امیری اردکانی


5. موانع بکارگیری اطلاعات هواشناسی به وسیله کشاورزان: یک تحلیل آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

لطیف حاجی؛ ناصر ولی زاده؛ مهسا فاطمی


6. تحلیل هنجارهای تأثیرگذار بر رفتار مشارکتی کشاورزان در راستای حفاظت از آب حوضه آبخیز تالاب زریوار شهرستان مریوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

امیر نعیمی؛ بهزاد رنجبر؛ فرنوش نهاوندیان


7. تبیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگی‏ های لازم برای رهبری در بین دانشجویان کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

نازنین کیانمهر؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی


8. عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس گوجه فرنگی در شهرستان طارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

لیلا صفا؛ روح اله رضائی؛ نفیسه صلاحی مقدم؛ مصطفی کرباسیون