تدوین برنامه‌های عملیاتی جهت رعایت اخلاق در کشاورزی (مورد مطالعه: روستای تلبومه استان خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 هیات علمی- گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

10.22034/iaeej.2020.212801.1485

عنوان مقاله [English]

Developing action plans for adhere ethics in agriculture (Case study: Talboume h village of Khuzestan province)

نویسندگان [English]

  • mohammad reza siedi 1
  • Masoud Yazdanpanah 3
1 Student of Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Associate Professors, Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Ramin Agricultural and Natural Resources University