عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای حفاظت از منابع آب در بین کشاورزان شهرستان زنجان: کاربرد نظریه انگیزش حفاظت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

10.22034/iaeej.2020.219912.1501

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Water Resources Conservation Behaviors among Farmers in Zanjan County: An Application of Protection Motivation Theory

نویسنده [English]

  • Sepideh Valinia