تحلیل ظرفیت‌های کشاورزی شهری از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشگاه تبریز

3 گروه ترویج و توسعه، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات

10.22034/iaeej.2020.210183.1478

عنوان مقاله [English]

Analysis the Viewpoint of Agriculture Faculty Students of Tabriz University towards Urban Agriculture Capacities

نویسندگان [English]

  • Hossein Yadavar 1
  • somaye latifi 2
  • shahrir kharazi 3
  • Mina Nami 2
1 Agricultural extension and rural development, agriculture faculty, Tabriz university, iran
2 Tabriz University
3 Agricultural extension and development, Agriculture faculty, Research and science unit