نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل گیری زنجیره ارزش زردآلو در شهرستان ماهنشان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

2 گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

10.22034/iaeej.2020.230870.1526

عنوان مقاله [English]

The Role of Information and Communication Technologies (ICTs) in the Formation of the Apricot Value Chain in Mahneshan Township

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Mojarradi 1
  • Marzieh Fazli 2
  • Amir Naeimi 3
1 Associate Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan
2 Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan
3 Assistant Professor, Department of Extension, Communication and Rural Development Zanjan University