تأثیر ابعاد توانمندی روان‏شناختی بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان‏ های کشاورزی (مورد مطالعه‏ ی استان‏های شمال غرب کشور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.

2 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.


عنوان مقاله [English]

Effect of Psychological Empowerment Dimensions on Agricultural High School Educators' Job Performance (The Case of North West Provinces of Iran)

نویسندگان [English]

  • Laila Safa 1
  • Rohallah Rezae 1
  • Karim Azarnejad 2
1 Assistant Professor, Department of Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Former M.Sc. Student, Department of Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan, Zanjan, Iran.