موانع بکارگیری اطلاعات هواشناسی به وسیله کشاورزان: یک تحلیل آمیخته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی

3 بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/iaeej.2019.96415

عنوان مقاله [English]

Barriers to Meteorological Information Use by Farmers: A Mixed Methods Analysis

نویسندگان [English]

  • Latif Haji 1
  • Naser Valizadeh 2
  • Mahsa Fatemi 3
1 Ph.D student of Shiraz University
2 Ph. D. Student of Agricultural Extension
3 Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran