تحلیل هنجارهای تأثیرگذار بر رفتار مشارکتی کشاورزان در راستای حفاظت از آب حوضه آبخیز تالاب زریوار شهرستان مریوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 ترویج وآموزش، کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

3 گروه ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

10.22034/iaeej.2019.96417

عنوان مقاله [English]

Analyzing Effective Norms on Farmers’ Participatory Behavior toward Water Conservation in Zarivar Wetland Watershed of Marivan County

نویسندگان [English]

  • Amir Naeimi 1
  • behzad ranjbar 2
  • Farnoosh Nahavandian 3
1 Assistant Professor, Department of Extension, Communication and Rural Development Zanjan University
2 education, agricultural, zanjan, iran
3 Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan