تبیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگی‏ های لازم برای رهبری در بین دانشجویان کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز. شیراز، ایران.

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز. شیراز، ایران.

10.22034/iaeej.2019.96422

عنوان مقاله [English]

Identifying the Present and the Ideal Status of Required Leadership Competencies among Agricultural Students

نویسندگان [English]

  • Nazanin Kianmehr 1
  • Gholam Hossein Zamani 2
  • Dariush Hayati 2
1 Ph.D student of Agricultural Education, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.