دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-246 
2. زیست‌بوم نوآفرینی کشاورزی در استان گلستان

صفحه 1-22

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


15. موانع گذار به کشاورزی ارگانیک در بین شالی‌کاران استان مازندران

صفحه 235-246

علی اسداله پور؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سید جمال فرج اله حسینی