چاپ مقالات برتر هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

به استحضار علاقه‌مندان به شرکت در هشتمین کنگره ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار می رساند که مقالات برتر کنگره در یک شماره ویژه‌نامه مجلات علمی-پژوهشی و همچنین مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی منتشر خواهد شد.