هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

علاقمندان به شرکت در هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار می‌توانند برای ارسال مقالات خود به سایت کنگره به آدرس http://iaeea2020.areeo.ac.ir/ مراجعه نمایند. 

این رویداد علمی با مشارکت انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.