هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی

به اطلاع می رساند که هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران در سال 1399 توسط انجمن ترویج و آموزش کشاورزی و با همکاری مؤسسه تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی (سازمان تات کشاورزی) وزارت جهاد کشاورزی، برگزار خواهد شد. اطلاعات دقیق تر این کنگره در آینده در اختیار بازدیدکنندگان این وبگاه قرار خواهد گرفت.