نویسنده = داریوش حیاتی
سازه‌های مؤثر بر دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات پسته کاران استان کرمان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 199-214

محمد محمد رضایی؛ داریوش حیاتی


واکاوی شبکه‏ ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی استان کرمان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 131-151

حمید کریمی گوغری؛ کورش رضائی مقدم؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی؛ عبدالمطلب رضایی


نگرش زیتون‌کاران فارس پیرامون اثرات اجرای طرح توسعه کشت زیتون

دوره 11، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 31-46

مدینه جاویدی؛ داریوش حیاتی