نویسنده = کورش رضائی مقدم
دانش اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار در استان کرمان

دوره 18، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 87-105

منصوره کاشف گنج دره در؛ کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی


واکاوی آسیب‌پذیری زنان روستایی از نوسانات اقلیمی: مورد مطالعه استان فارس

دوره 17، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 81-97

معصومه مؤیدی؛ داریوش حیاتی؛ عزت اله کرمی؛ کورش رضائی مقدم


راهبردهای بهبود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 2، آذر 1398، صفحه 223-251

10.22034/iaeej.2020.199832.1450

کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی


واکاوی شبکه‏ ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی استان کرمان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 131-151

حمید کریمی گوغری؛ کورش رضائی مقدم؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی؛ عبدالمطلب رضایی


عوامل مؤثر بر پذیرش فعالیت‌های حفاظت خاک در بین کشاورزان شهرستان گرمسار

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 59-73

کورش رضائی مقدم؛ لاله صبور؛ میثم منتی زاده


عوامل مؤثر برنیت مهاجرت جوانان روستایی عضو و غیر عضو تعاونی‌های کشاورزی شهرستان مرودشت

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 19-35

اشکان خطیر؛ کورش رضائی مقدم؛ غلامحسین زمانی


سازه های موثر و موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شیراز

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 39-51

بنت الهدی ایزدی؛ کورش رضائی مقدم؛ علی اسداله‏ پور


تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارهای پایداری پنبه کاران: مورد مطالعه استان اصفهان

دوره 10، شماره 2، آذر 1393، صفحه 137-151

زهرا افشاری؛ کورش رضائی مقدم؛ عبدالعظیم آجیلی


شناخت سبک‌های اسنادی کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب

دوره 10، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-18

کورش رضائی مقدم؛ شهین رستمی؛ مهسا فاطمی


نگرش زنان روستایی نسبت به پیامدهای تولید ورمی کمپوست در استان فارس

دوره 9، شماره 2، آذر 1392، صفحه 15-39

لیلا نعمت پور؛ کورش رضائی مقدم


واکاوی پیامدهای زراعی طرح تسطیح لیزری: مطالعه موردی شهرستان سپیدان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 115-140

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم