نویسنده = کورش رضائی مقدم
تعداد مقالات: 11
1. راهبردهای بهبود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-251

10.22034/iaeej.2020.199832.1450

کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی


2. واکاوی شبکه‏ ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی استان کرمان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-151

حمید کریمی گوغری؛ کورش رضائی مقدم؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی؛ عبدالمطلب رضایی


3. عوامل مؤثر بر پذیرش فعالیت‌های حفاظت خاک در بین کشاورزان شهرستان گرمسار

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-73

کورش رضائی مقدم؛ لاله صبور؛ میثم منتی زاده


4. عوامل مؤثر برنیت مهاجرت جوانان روستایی عضو و غیر عضو تعاونی‌های کشاورزی شهرستان مرودشت

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-35

اشکان خطیر؛ کورش رضائی مقدم؛ غلامحسین زمانی


5. سازه های موثر و موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شیراز

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-51

بنت الهدی ایزدی؛ کورش رضائی مقدم؛ علی اسداله‏ پور


6. مقایسه رضایتمندی کشاورزان از اجرای طرح تسطیح مهندسی و لیزری در استان فارس

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم


7. شناخت روحیه کارآفرینی دانشجویان: مورد مطالعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-71

نسیم وطن خواه؛ کورش رضائی مقدم


8. تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارهای پایداری پنبه کاران: مورد مطالعه استان اصفهان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 137-151

زهرا افشاری؛ کورش رضائی مقدم؛ عبدالعظیم آجیلی


9. شناخت سبک‌های اسنادی کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

کورش رضائی مقدم؛ شهین رستمی؛ مهسا فاطمی


10. نگرش زنان روستایی نسبت به پیامدهای تولید ورمی کمپوست در استان فارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-39

لیلا نعمت پور؛ کورش رضائی مقدم


11. واکاوی پیامدهای زراعی طرح تسطیح لیزری: مطالعه موردی شهرستان سپیدان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 115-140

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم