نویسنده = عزت اله کرمی
تعداد مقالات: 6
1. اثرات طرح نظام نوین ترویج کشاورزی بر ارتقای دانش و تغییررفتار کشاورزان استان فارس

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 21-38

10.22034/iaeej.2020.243857.1551

ناهید جعفری؛ عزت اله کرمی؛ مرضیه کشاورز


2. عوامل مؤثر بر ادراک ریسک اجتماعی دانشجویان کشاورزی نسبت به محصولات تراریخت

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-200

صدیقه قاسمی تزنگی؛ مصطفی احمدوند؛ عزت اله کرمی


3. سازه های اثرگذار بر بهینگی مصرف آب در آبیاری قطره‏ای-نواری در کشت گوجه‌فرنگی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-89

هژبر محقق زاده؛ عزت اله کرمی


4. سیستم‌های عمده تغییر کاربری زمین در کشاورزی استان فارس

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 197-214

مهسا فاطمی؛ عزت اله کرمی؛ غلامحسین زمانی


6. آسیب‌پذیری اجتماعی حاصل از خشکسالی و سازه‌های اثرگذار بر آن: مورد مطالعه باغداران انجیر استهبان فارس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-73

مهشید اعتمادی؛ عزت اله کرمی؛ غلامحسین زمانی