نویسنده = محمد بادسار
تعداد مقالات: 4
2. دیدگاه بهره‌برداران روستایی نسبت به تأثیر طرح‌های مرتعداری بر دانش آن‏ ها پیرامون حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان استان زنجان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 151-167

اسماعیل کرمی دهکردی؛ کبری کریمی؛ محمد بادسار؛ خلیل آقاجانلو


3. نقش میانجی عزت ‌نفس درتحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-147

محمد بادسار؛ روح اله رضائی؛ سهیلا فتحی؛ مهدی قاسمی