نویسنده = اسماعیل کرمی دهکردی
دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده‌سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 17-31

محمد رضا محبوبی؛ محمد اسماعیلی اول؛ اسماعیل شهبازی؛ اسماعیل کرمی دهکردی