نویسنده = اسماعیل کرمی دهکردی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت سرمایه های معیشت و پایداری آن ها در خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان دنا)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-70

زینب شرفی؛ مهدی نوری پور؛ اسماعیل کرمی دهکردی


2. دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده‌سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-31

محمد رضا محبوبی؛ محمد اسماعیلی اول؛ اسماعیل شهبازی؛ اسماعیل کرمی دهکردی