نویسنده = علی شمس
تحلیل نظام آموزش کشاورزی در هنرستان‌های کشاورزی ایران با استفاده از SWOT

دوره 19، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 21-44

اسماعیل اخبار؛ علی شمس؛ شادعلی توحیدلو؛ غلامرضا مجردی؛ حلیمه رزمی


عوامل مؤثر بر رفتار مصرف سموم شیمیایی توسط گلخانه‌داران استان زنجان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 119-131

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس