نویسنده = غلامحسین عبدالله زاده
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی وابستگی معیشتی کشاورزان به کشت و کار پنبه در استان گلستان

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 17-36

عماد نژادکریمی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


2. زیست‌بوم نوآفرینی کشاورزی در استان گلستان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-22

10.22034/iaeej.2020.232032.1527

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


3. ارزیابی ظرفیت نهادی شرکت‌های تعاونی روستایی در شهرستان ساری

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-117

10.22034/iaeej.2019.190290.1436

خدیجه میرزایی خورشیدی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


4. موانع کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیک در مزارع برنج شهرستان ساری (موردکاوی زنبور تریکوگراما در مبارزه با آفت ساقه‌خوار)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 211-227

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ حسین احمدی گرجی؛ زهرا نامجویان شیرازی؛ مجتبی دهقانپور