نویسنده = مسعود یزدان پناه
درک رفتار زیست‌محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل مؤثر بر آن

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 53-70

10.22034/iaeej.2020.189059.1433

فاطمه حمید؛ مسعود یزدان پناه؛ مسعود برادران؛ بیژن خلیل مقدم؛ حسین آزادی


کاربرد تئوری فرهنگی در تحلیل رفتار حفاظت آب کشاورزان دشت نیشابور

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 113-129

مریم تاجری مقدم؛ حسین راحلی؛ شاپور ظریفیان؛ مسعود یزدان پناه


کاربرد روش‌های ادغام در تعیین سطوح توسعه‏ یافتگی روستایی (مورد مطالعه ‏ی دهستان‌های شهرستان ایرانشهر)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 229-247

معصومه فروزانی؛ احمد خداوردی؛ مسعود یزدان پناه؛ عباس عبدشاهی


تبیین رفتار حفاظت از آب کشاورزان با استفاده از تئوری توسعه‌یافته رفتار برنامه‏ ریزی شده: مورد مطالعه شهرستان الشتر

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-17

فاطمه رحیمی فیض آبادی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ رابرت برتون


بررسی تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نسبت به محصولات کشاورزی تراریخته

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 103-117

مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ زیبا بختیاری