نویسنده = مسعود برادران
تعداد مقالات: 4
1. تدوین برنامه‌های عملیاتی جهت رعایت اخلاق در کشاورزی:مورد مطالعه روستای تلبومه استان خوزستان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-181

10.22034/iaeej.2020.212801.1485

محمد رضا صیدی؛ مسعود برادران؛ مسعود یزدان پناه


2. واکاوی عوامل اثرگذار بر نگرش متخصصان نسبت به برنج تراریخته ایرانی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-72

امید مهراب قوچانی؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران


3. شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تشکل‌های آب‌بران: دیدگاه بهره‌برداران حوزه‌های کرخه شمالی و جنوبی استان خوزستان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-120

نسترن نجفی؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ عادل دحیماوی


4. نقش مؤلفه‌ اطلاعاتی ـ ارتباطی توسعه حرفه‌ای در توسعه کارآفریـنی سازمانی: مورد مطالعه مدیریت ترویج کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-113

حوریه مرادی؛ مسعود بیژنی؛ مسعود برادران؛ حسین شعبانعلی فمی؛ عبدالعظیم آجیلی