نویسنده = لیلا صفا
تعداد مقالات: 7
1. شناسایی و تحلیل راهبردهای توسعه فعالیت کشاورزی پایدار در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در راستای احیای دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1400

روح اله رضائی؛ لیلا صفا؛ داود امین فنک


6. مدل یابی رفتار حفاظت زیست محیطی روستاییان بر مبنای تئوری ارزش- عقیده- هنجار (مورد مطالعه: شهرستان خدابنده)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-108

لیلا صفا؛ نفیسه صلاحی مقدم؛ مهدی گنج خانلو