نویسنده = کیومرث زرافشانی
سازگاری دهستان‏ های حوضه شرقی آبریز دریاچه ارومیه نسبت به بحران آب

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 37-53

طاهره ملکی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ شاپور ظریفیان؛ کیومرث زرافشانی


تحلیل وضعیت امنیت زیستی واحدهای پرورش طیور در شهرستان روانسر

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 145-160

محمد ادریس اله ویسی؛ کیومرث زرافشانی؛ مراد رحیمی


تحلیل توان سازگاری کشاورزان گندم‌کار شهرستان سرپل ذهاب در برابر تغییرات اقلیمی

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 169-182

کیومرث زرافشانی؛ فخرالدین خالدی؛ علی اصغر میرک زاده؛ لیدا شرفی