نویسنده = روح اله رضائی
تعداد مقالات: 8
1. شناسایی و تحلیل راهبردهای توسعه فعالیت کشاورزی پایدار در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در راستای احیای دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1400

روح اله رضائی؛ لیلا صفا؛ داود امین فنک


5. عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع یابی کشاورزان گندم‌کار بخش مرکزی شهرستان زنجان

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-187

المیرا خان محمدی؛ روح اله رضائی


7. نقش میانجی عزت ‌نفس درتحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-147

محمد بادسار؛ روح اله رضائی؛ سهیلا فتحی؛ مهدی قاسمی