نویسنده = روح اله رضائی
مدل سازی کیفی مشکلات زنجیره ارزش محصولات گلخانه ای در استان زنجان

دوره 18، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-17

روح اله رضائی؛ عصمت مهاجری؛ لیلا صفا؛ طاهر برزگر؛ یونس خسروی


عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع یابی کشاورزان گندم‌کار بخش مرکزی شهرستان زنجان

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 171-187

المیرا خان محمدی؛ روح اله رضائی