نویسنده = حمید کریمی
تأثیر توانمندی و تاب‌آوری بر موفقیت کارآفرینانه زنان روستایی منطقه سیستان

دوره 18، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 67-86

سعید کریمی؛ ساجده کریمی‌راد؛ حمید کریمی


واکاوی شبکه‏ ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی استان کرمان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 131-151

حمید کریمی گوغری؛ کورش رضائی مقدم؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی؛ عبدالمطلب رضایی