نویسنده = حمید کریمی
تعداد مقالات: 3
1. پیامدهای به‏ کارگیری استراتژی های سازگاری کشاورزان سیستان در مقابله با خشکسالی: تاب آوری و زیست پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1400

حمید کریمی؛ پوریا عطائی


3. واکاوی شبکه‏ ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی استان کرمان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-151

حمید کریمی گوغری؛ کورش رضائی مقدم؛ غلامحسین زمانی؛ داریوش حیاتی؛ عبدالمطلب رضایی