نویسنده = امیر علم بیگی
تعداد مقالات: 7
1. تفکیک سطوح امکان‌گرایی در کارآفرینی صاحبان کسب‌وکار پرورش مرغ بومی در استان سیستان و بلوچستان بر مبنای الگوریتم نایو بیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

امیر علم بیگی؛ مجتبی بامدی؛ الهام فهام؛ الهه بابازاده


2. اعتبارسنجی ابعاد شکل‌دهنده مسئولیت‌پذیری اجتماعی ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1400

سمیه بطحایی؛ امیر علم بیگی؛ جواد قاسمی


6. نقش ادراک کشاورزان نسبت به آسیب‌پذیری و تصمیم به تغییر شیوه معاش در شرایط خشکسالی: مورد مطالعه شهرستان کمیجان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-64

حسین شعبانعلی فمی؛ امیر علم بیگی؛ سعیده عزیزی


7. بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت استعداد بر بالندگی سازمانی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-67

سید محمد جواد سبحانی؛ محمد چیذری؛ حسن صدیقی؛ امیر علم بیگی