نویسنده = امیر علم بیگی
کاربرد آینده پژوهی در شناساییی و تحلیل مؤلفه های مؤثر بر چالش های پیش‌رو توسعه کشت گل محمدی در استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1402

10.22034/iaeej.2023.395471.1727

رحیم ساعی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ امیر علم بیگی


بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت استعداد بر بالندگی سازمانی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 53-67

سید محمد جواد سبحانی؛ محمد چیذری؛ حسن صدیقی؛ امیر علم بیگی